bottom
Stidoc

Wat doen wij


STIDOC heeft ten doel: het bewaren van het cultureel erfgoed en hedendaags
cultuurgoed op het gebied van textiel, het bevorderen van de kennis van textiel en
het stimuleren van de beoefening van textiele technieken. Dit alles in de ruimste
zin van het woord.


In de 21e eeuw kunnen we hier invulling aan geven op meer manieren dan in 1995. Met de moderne communicatiemiddelen is het mogelijk om veel grotere groepen mensen te (gaan) bereiken en veel gemakkelijker kennis over textiel te ontsluiten. Er zijn nieuwe wegen ontstaan om ons doel te bereiken.

Doelgroep
STIDOC richt zich op heel Nederland, en is voor iedereen die textiel (en in het bijzonder handwerktechnieken) in welke verschijningsvorm dan ook een warm hart toe draagt.
De deelnemende verenigingen zien steeds duidelijker dat zij niet één doelgroep hebben maar meerdere groepen, die een verschillend profiel hebben. Bij het bevorderen van kennis, en stimuleren van de beoefening van textiele werkvormen wil STIDOC daar meer op gaan inspelen en daardoor bredere groepen in de samenleving interesseren voor textielbeoefening.
Belangrijke verschillen in informatiebehoeften en wensen bestaan er tussen ouderen en jongeren en tussen mensen die beroepsmatig bezig zijn, professionele amateurs en liefhebbers van handwerken.
Daarbij is het voor met name jongeren (lees: iedereen onder de vijftig) tegenwoordig helaas niet meer zo vanzelfsprekend om lid te worden van een van de verenigingen om kennis op te doen over textiele technieken. Zeker de generatie die inmiddels groot is geworden met internet haalt informatie op het moment dat ze er behoefte aan hebben uit social media. STIDOC wil zich dan ook duidelijker gaan profileren op social media om ook mensen van onder de vijftig, en liefst ook de twintigers en dertigers, de mogelijkheden van textiele technieken te laten zien. Zeker nu er minder textielonderwijs is op basis- en middelbare scholen is het nodig om hen via deze weg te interesseren voor textielbeoefening en het textiele erfgoed.

Samenvatting Doelstellingen 2017 - 2020:

1. bewaren van cultureel erfgoed en hedendaags cultuurgoed op het gebied van textiel
- Textielbibliotheek ondersteunen in het kader van behoud van ons cultureel erfgoed.
- Stimuleren van gebruik en bekendheid van de bibliotheek

2. bevorderen van kennis van textiel
- Textielplatform.nl voor meer (online) zichtbaarheid van kennis van de textielverenigingen en Museum de Kantfabriek;
- Presentaties vanuit de gezamenlijke verenigingen tijdens evenementen onder de naam Textielplein
- Organiseren van het Textielfestival in 2020

3. stimuleren van de beoefening van textiele technieken
- Organiseren Textielfestival in 2020
- Wedstrijd in het kader van het Textielfestival
- Verkennen van de mogelijkheden voor een integrale Textielopleiding voor amateurs

Hier vind u een uitgebreidere versie van het Beleidsplan 2017 - 2020